בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


דרשה בעיר נצרת עלית
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ז' אדר שני תשע"א

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

על גודל מעלת לימוד ספר הזוהר הקדוש
ביחד עם הגה"ח הרב ישעיהו הרצל שליט"א
מרא דאתרא נצרת עלית ת"ו
נכד הגה"ק בעל מגלה עמוקות וישמח משה ועוד זיע"א
עם הרה"ג רבי אליהו ממן שליט"א, ראש מוסדות תורת אברהם

ולימוד בספר הזוהר בחוברת הראשון של הזוהר המחולק ל-960 חלקים - כרך א' חלק א'

ולימוד בספר "זכותא דרשב"י"

בביהמ"ד תורת אברהם

 

חלוקת הספרים: חוברות זוהר המחולק ל-960, קונטרס זכותא דבר יוחאי

- דף 1 -

1  |  2  |  3  |  4

 

- להאזנה -

 

ספר "זוהר תתק"ס"


עלון תורת אברהם מס' 209 - צדיק בא לעיר