בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


PICTURES MAIN PAGE - תמונות דף הראשי

תמונות מירון | ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | תמונות כלליות | תמונות ספרים | מירון שיעורים | תמונות דפוס | תמונות מודעות


תמונות כריכת 6 כרכים של ספרי זוהר היומי
8000 עותקים  - חודש אייר תש"ע

לערך 400 תמונות

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

מפני המניעות גדולות שהס"ם שבר את כל המכונות של בית הדפוס שמדפיסים שם את 6 כרכים ספרי הזוהר היומי - ועל כן נתעכב הדפסת הזוהר לכמה חדשים – ורבינו שליט"א הלך לבקר שם לבית הדפוס עם כמה חברי מפעל הזוהר העולמי, לראות מה הולך שמה – וכשרבינו הגיע שם, ורצה להיכנס, נשבר המנוף (שמביאים בזה את משטחי הספרים) (עיין התמונה הראשונה להלן) ונחסם הדרך להיכנס לבית הדפוס בדרך הטבע – ורבינו שליט"א עשה מאמצים גדולים ונכנס על אף המניעות הגדולות – וחברי המפעל צילמו הדפסת הזוהר היומי.

[עיין בספר "אל הערפל]