בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


PICTURES MAIN PAGE - תמונות דף הראשי

תמונות מירון | ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | תמונות כלליות | תמונות ספרים | מירון שיעורים | תמונות דפוס | תמונות מודעות


 

תמונות ערב ראש חודש אייר תש"ע

דף # 1

1150 תמונות (בערך)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72

המבצעים והתמונות של הלימוד בספה"ק תקוני זוהר
באתרא קדישא מירון אצל הרשב"י

כל אחד שהשתתף בלימוד תקוני הזוהר היומי עמוד אחד ליום - והתפלות לפניה ולאחריה
קיבל בחנם 3 ספרים ו-4 עלונים
1. ספר אור הזוהר | 2. ספר תקוני זוהר היומי | 3. ספר גדולי ישראל והזוהר
4. עלון אור הזוהר # 11 | 5. עלון אור הזוהר # 12 | 6. עלון אור הזוהר # 13 | 7. עלון אור הזוהר # 14
ועל ידי קבלת הספרים יוכלו להמשיך בלמוד תקוני הזוהר היומי כל השנה וכו'


וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע