בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


PICTURES MAIN PAGE - תמונות דף הראשי

תמונות מירון | ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | תמונות כלליות | תמונות ספרים | מירון שיעורים | תמונות דפוס | תמונות מודעות


 

תמונות ערב ראש חודש אב תש"ע

350 תמונות (בערך)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

התמונות והמבצעים של חלוקת ספרי הזוהר היומי 6 כרכים ועוד ספרים
באתרא קדישא מירון אצל הרשב"י -
ולבתי כנסיות בכל ארצינו הקדושה

חלוקת הספרים: 1. ספרי הזוהר היומי 6 כרכים

2. ספר אור הזוהר | 3. ספר תקוני זוהר היומי | 4. ספר גדולי ישראל והזוהר | 5. מאורות הזוהר ט"ו ספרים | ועוד
כל אחד שרצה ללמוד זוהר הקדוש ולהשתתף בחלוקת הזוהר היומי לבתי כנסיות וישיבות
ושאר ספרי הזוהר בכל ארצינו הקדושה - קיבל בחנם 4 ספרים
שעל ידי קבלת הספרים האלו יתרבו הלומדים בספר הזוהר הקדוש ובדא יפקון מן גלותא ברחמי


וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע

 

 

 

[