HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 

דף # 1

תמונות של חלוקה הגדולה ההיסטורית של 100.000 אלף ספרים
של הספר
"ערכה של שעה" בחנם
הָרָצִים יָצְאוּ דְחוּפִים לחלק ספרי הזוהר בכל עיר ועיר
וארץ ישראל צהלה ושמחה
משה רבינו הרשב"י ואליהו הנביא כובשים את ארץ ישראל:
ביום כ"ה חשון תשע"א חולקו בעיה"ק בית שמש
מבית לבית, בכל תיבת דואר, 11.000 ספרים
וביום כ"ו חשון חולקו בעיר "קרית ספר" 10.500 ספרים
ביום עש"ק תולדות יצא לחברון 2 קרטונים 560 ספרים
יום ראשון ויצא:
ל'אלעד" 12.000 (מבית לבית, בכל תיבת דואר)
ל"אלעד", נקודת חלוקה
3000 לאוטובוסים ורכבות
פתח תקוה 3000
אשקלון 3000
יום ב' ויצא:
1. 16 חבילות - 3-4 מקומות בירושלים לבתי מדרשים לומדי קבלה ועוד
2. לעיר עתיקה לערך 30-40 קריות
3. לבת ים 10.000 ספרים
4. שדרות 6000 ספרים
העיקר כמה יותר שנחלק יותר מהר יבוא הגאולה בע"ה

 

ספר ערכה של שעה


32 עמודים